Erkännande av faderskap i Schweiz

Vargas & Lagola - Roads (Februari 2019).

Anonim

varje barn i Schweiz har rätten att känna sin biologiska far. Om ett barn är född av en gift mamma, är mannen lagligt accepterad som en far. Om föräldrarna inte är gifta uppstår frågan om den biologiska fadern. I det här fallet måste fadern ""erkänna"" sitt barn på ett civilt kontor.

Vad innebär det att känna igen ett barn?

Både barnet som mor som enligt schweizisk laglig rätt att bestämma barnets relation till Fadern, så rätt att veta och hålla reda på vem fadern är. I Schweiz är de flesta faderskapsrelationer motiverade av frivilligt erkännande. Om en pappa som utsetts av moderen inte känner igen barnet, kan det dock förekomma en faderskapsdräkt. Då kommer förmyndarskapet att tillhandahålla en barnassistans / hjälptjänst för att upprätta ett barns förhållande till fadern och ett underhållsprogram.

Erkännande av faderskap skapar en relation mellan fadern och barnet. Fadern är beroende och han och barnet har rätt till gemensam, personlig kontakt. Fadern får en information och hörs rätt och barnet har rätt att ärva fadern. Anmälan av ett barn innehåller också ett underhållsavtal som måste godkännas av vårdnadshavaren.

En erkännande av barnet, vare sig före eller efter födseln, inte ändrar efternamn barnet: Barnet av en ogift mor tar namnet på modern. Om föräldrarna gifter sig senare kommer dock barnet automatiskt att få familjenamn, i de flesta fall är detta (fortfarande) faderns namn.

Med barnets erkännande får inte fadern automatiskt gemensam vårdnad. Enligt lag är föräldraansvaret begränsat till moderen. För att kunna utöva vårdnad gemensamt måste både mor och pappa upprätta ett underhålls- och supportavtal, vilket är godkänt av vårdnadsmyndigheten. Inget krav på gemensam vårdnad är att föräldrarna bor tillsammans.

Var och när kan jag ""känna igen"" faderskap?

När en ensamstående barn är registrerad hos kansliet, informeras övervakningsmyndigheten automatiskt. Hon väntar vanligtvis ungefär en månad, om en far erkänner faderskap - annars använder en förespråkare för barnet för att genomdriva sina rättigheter att bestämma barnets förhållande till Fadern.

Fadern kan anmäla sig till Riksgäldskontoret före födelsen - eller inom en månad efter barnets födelse. Ansvaret för detta är antingen bostadskontoret på bostadsorten eller faderns hemstad eller moderen eller födelseplatsen för barnet.

Då är det personligt att deklarera till civilförvaltaren att du är barnets far. För detta ändamål måste följande dokument föras:

 • giltigt pass eller ID
 • civila status far och mor (finns på folkbokföringskontor bostadsorten) som inte är äldre än 6 månader
 • Bekräftelse av bostad
 • personbevis för barnet om barnet redan fött (tillgänglig vid barnets födelse)
för utlänningar andra handlingar krävs beroende på nationalitet Förfrågan direkt till folkbokföringskontor. Faderskapsbekräftelsen är registrerad i registreringsregistret.

Vad tillhör underhållsavtalet?

Om föräldrarna inte är gifta, måste du tillsammans underteckna ett underhållsavtal. Detta inkluderar
 • underhållsbidrag fars : Betalningen av underhåll (underhållsbidrag) kan fördelas efter ålder eftersom äldre barnet är, desto mer pengar det kommer att behöva (kläder, utbildning, fritidsintressen, etc.). Betalningsbeloppet beror på faderns inkomst samt på hans utgifter (det finns andra barn etc.). Så länge som föräldrarna bor tillsammans antas det att fadern bidrar tillräckligt med samhällsbudgeten. Således blir underhållsbeloppet endast viktigt när föräldrarna inte längre bor tillsammans. Motsvarande far måste då regelbundet utföra underhållsbetalningen. Om han inte kan göra det, kan mamman kontakta vårdnadsmyndigheten, som kan beställa ett förskott om det behövs. Fadern måste sedan återbetala myndighetens skyldiga alimoni så snart som möjligt.
 • visitation : regleras i underhållskontrakt och umgängesrätt för fadern, men föreskriver lagen att barnet och fadern har rätt till ömsesidig, personlig kontakt. Som regel kan fadern, när han är skild från moderen av sin mamma, ta sin son eller dotter hem för en helg två gånger i månaden och spendera två veckor om året hos honom eller henne.
 • Förvaring : Om föräldrarna inte är gifta, då vårdnaden av kvinnan ensam. Under 2011 antog dock förbundsrådet ett meddelande om att revidera denna lag. Detta borde vara gemensam vårdnad om framtida regel. Fram till ändringen av lagen träder i kraft måste förvaring regleras i underhållsavtalet. Detta kräver moderns samtycke.

För alla punkter i underhållsavtalet är barnets bästa avgörande.

Erkännande i domstol

Har den institution som utsetts av mor och far man inte igen hans faderskap inom en månad efter barnets födelse får barnet ett stöd (se nedan).Han kommer nu att lägga in en faderskapsdräkt och, vid behov, ett krav på underhåll på uppdrag av barnet. Nu kommer domstolen att agera: Det kommer att fråga moderen som utsetts av mannen för ett faderskapstest.

Om testet är positivt, måste fadern betala alla kostnader för denna rättegång. Dessutom avtalas ett underhållsavtal.

Om mannen inte är far …

När ett par är gift och fru har ett barn under äktenskapet, antas enligt lag att mannen är fadern. Men det är inte alltid fallet. Så man inte automatiskt behöver (underhållskostnader) och rättigheter antar faders uppgifter, måste han lämna en paternitykostym i domstol. Denna rättegång kan lämnas in före födseln - men senast fem år efter födseln. Senare är en faderskapskonkurrens endast möjlig om det finns mycket viktiga skäl.

En rättegång som återkallar faderskap kan endast lämnas in av mannen, inte av moderen. Om mannen också vill uppfylla sin fars uppgifter med vetskapen att han inte är den biologiska fadern, kan inte moderen förhindra detta.

Klagomål skulle i detta fall endast vara barnet - till ett år efter att ha fyllt majoriteten. Denna åtgärd är dock endast möjlig om föräldrarna har separerats eller skiljts under tiden.

Kan moderen förhindra att barnets far blir känd?

I princip är barnets rätt att fastställa vem som är sin far skyddad i Schweiz. Om en ogift mor inte vill far till hennes barn är känd eller inte vill ange andra skäl namnet på producenten, informerar magistraten förmyndarmyndigheten om barnets födelse. Den senare utser en barnassistent som väcker rättegång i barnets namn till domstolen.

Moderen skulle vara skyldig att namnge sin far. Men om hon inte vill ha det, kan hon inte tvingas av hot eller annat. Om mamman vägrar att tillkännage faderns namn kan hjälpen återkallas efter två år.

Barnet har även möjlighet att ta ut en paternitykostym ett år efter sin 18-årsdag (myndig).

Om fadern är medveten om sin faderskap kan han även känna igen barnet, även om moderen är emot det.

Biståndsuppgifter

Assistenten är en juridisk företrädare för ett ensamstående barns barn. Han är anställd av vårdnadsmyndigheten och arbetar nära moderen. Hans viktigaste uppgift är att se till att faderskap är etablerat och rätten till underhåll är verkställt. Beroende på situationen är han / hon också stödjande och rådgivande för modern.Föräldra vårdnaden förblir hos mamman.

Som en mor, har du rätt nära dig person att föreslå som ombud. Dock måste denna person ha nödvändig juridisk expertis vid behov för att genomföra ett faderskaps och underhållsprocessen. Om du föreslå någon är behörig förmyndarmyndigheten överförs till en utvald av samhället vårdnadshavare godmanskap.

A Beiständin, rådgivare anställd av förmyndarmyndigheten om:

 • till föräldrarna inte inom rimlig tid på faderskap och / eller underhåll av barnet vissa som en ogift gravid kvinna, skulle detta
 • angiven av modern eller fadern man förnekar faderskap och därmed barnet inte vill erkänna
 • om mamman inte vill att barnet erkänns
 • en eller båda föräldrarna är utländska och därför kan leda till komplikationer relaterade kan komma med föräldraledighet eller barnbidrag.
Den förmyndarskap slutar vanligen med bestämningen av faderskap och slutandet av en underhållskontrakt. Om detta inte är möjligt inom två år, är stödet vanligtvis avbrutet.

Populära Inlägg

Rekommenderas 2019

Är barnet ett år gammalt? Det är dags att byta kost
Barnhälsa

Är barnet ett år gammalt? Det är dags att byta kost

När barnet är ett år gammal bör vårdande föräldrar göra vissa ändringar i barnets meny. Introduktion av nya produkter bör vara extremt försiktig, eftersom det fortfarande finns risk för en allergisk reaktion. Du har redan introducerat barnet till många produkter från "vuxna" -bordet, men barnens kropp växer och kräver mer energi. Ungefärlig dag
Läs Mer
Vad du behöver ta till sjukhuset
Graviditet och förlossning

Vad du behöver ta till sjukhuset

Avgifter till sjukhuset är viktigt att börja från graviditetens andra trimester. Du kan förbereda allt på förhand och lägga det i en separat väska, eller bara veta var saker finns, så att du kan ta dem och lägga dem i väskan när som helst. Sammantaget har sjukhuset olika regler, och en typisk uppsättning saker kan helt enkelt inte existera. Därför måst
Läs Mer
Varför ett barn är rädd för mörkret
andra

Varför ett barn är rädd för mörkret

Vid en ålder av 3-4 år är den vanligaste rädslan bland barnen rädsla för mörkret . Barnet är rädd för att vara kvar i ett mörkt rum ensamt, han är rädd av mörka hörn och nischer. Ibland kan barnet inte ens förklara orsaken till hans rädsla. Vårdande föräldrar ska hjälpa honom att hantera detta problem. Rädslan hos barn bö
Läs Mer
Initialt för babykläder
Bebis

Initialt för babykläder

5 till 8 Organ (Gr. 56/62) 5 till 8 bodies med eller utan ärmar, med eller utan fot (Gr. 56/62) och / eller 5 till 8 kombinationer av jacka och byxor, med eller utan (Gr. 56/62) fot 5 till 8 skjortor, skjortor eller små tröjor 2 till 6 par av nyfödda strumpor (bomull och / eller ull) om så är nödvändigt.
Läs Mer
Hur man bestämmer om ett barn är redo för skolan
Barnutveckling

Hur man bestämmer om ett barn är redo för skolan

Många föräldrar tror att om deras barn redan vet hur man läser och skriver betyder det att han är helt redo för skolan . Det är faktiskt inte helt sant. Varje barn är individuellt, det är möjligt att avgöra om ett visst barn är redo för skolan med flera tecken. instruktion 1 Innan du skickar ditt barn till första klass, bedöma deras fysiska kondition och hälsotillstånd. Skolan innebär
Läs Mer
Vad matar ett barn om 10 månader
andra

Vad matar ett barn om 10 månader

Många unga mödrar märker att så snart smulorna är ett halvt år börjar mängden mjölk minska. Helst bör du försöka förlänga amning upp till ett år, men om barnet inte äter tillräckligt, behöver du expandera kosten. Funktioner som matar ett barn om 10 månader Så är barnet 10 månader gammalt och omedelbart uppstår frågan: "Hur matar han?". Om en kvinna ha
Läs Mer
Hur man lär ett barn att läsa stavelser hemma
Utbildning och träning baby

Hur man lär ett barn att läsa stavelser hemma

Ofta vill föräldrar lära barn att läsa stavelser hemma redan innan de går i skolan. Att lära sig att läsa kan vara en allvarlig utmaning för ett barn, så denna process bör ske i steg. instruktion 1 Bestäm i vilken ålder du vill lära ditt barn att läsa genom stavelser hemma. Det är bäst att börja vid 4-5 års ålder, när barnet kan tala flytande och omedvetet kallar de flesta ord han känner till. Dessutom rekommende
Läs Mer
Följt gravid cravings har
Graviditet

Följt gravid cravings har

Vad utlöser hos gravida cravings ifrån? En undersökning av vår systersajt i USA har visat att äkta vårdande män går förmodligen ut i kväll för sin gravida fru att få glass - men ingen pickles. Kvinnorna tillfrågades om sina önskningar i graviditeten, gav 40 procent ""något sött"" in. En tredjedel av kvinnorna valde salta snacks.
Läs Mer